Kontakt oss

Hanne W. Hovind og Hege de Jong

Frisklivssentralen E-post: Frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

Tlf. 452 03 387

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kurs

Her finner du aktuelle kurs i regi av Frisklivssentralen

Tobakksfrie sammen

Helsedirektoratet har storsatsning på røyk- og snusslutt i høst, og dermed har vi det også! Som et prøveprosjekt kan man i høst få dekket kostnaden til legemidler som kan hjelpe ved røyk-/snusslutt dersom man mottar veiledning eller er med på kurs i tillegg. I samarbeid med Hole og Ringerike frisklivssentraler setter vi i høst opp to kurs, et på ettermiddag/kveld og et på dagtid. Kurset baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Kursoppstart kveldskurs: mandag 21.september kl 16:30 -18:00

Kursoppstart dagskurs: torsdag 5.november (klokkeslett ikke bestemt).

 

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er "Små skritt - store forbedringer".

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er et kostholdskurs som går over fem ganger, to timer hver gang.

Kursoppstart: onsdag 14.oktober kl 13:00

 

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Kurset er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og psykisk helse i kommunen. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Kursoppstart: tirsdag 8.september kl 13:00.

 

Sov godt

Får du for lite søvn og føler deg uopplagt i løpet av dagen? Kanskje søvnkurs kan være noe for deg. Kurset går over 4 ganger, og man lærer forskjellige strategier man kan prøve for å bedre søvnen. Kurset kjøres i samarbeid med Ringerike og Hole frisklivssentraler.

Kursoppstart: tirsdag 1.september kl 15:00.

 

Mer informasjon

Kontakt oss på telefon 45203387 eller frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no for mer informasjon og påmelding til alle kurs.