Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vern for eldre

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold og det er mer utbredt enn vi liker å tro.

Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon – er et tilbud til personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep. Hjelpeapparatet og andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte kan også henvende seg.

Ring 800 30 196. Hverdager 9-15.

For mer informasjon om Vern for eldre, se http://www.vernforeldre.no/