Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vern for eldre

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold og det er mer utbredt enn vi liker å tro.

Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon – er et tilbud til personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep. Hjelpeapparatet og andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte kan også henvende seg.

Ring 800 30 196. Hverdager 9-15.

For mer informasjon om Vern for eldre, se http://www.vernforeldre.no/