Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Familieteam

Familieteam i Jevnaker kommune, til venstre Christina Oure og Hege Brørby.

Familieteamet bistår arbeidet med barn 0-18 år. De gir tilbud om familieterapi til familien, der en eller flere medlemmer i familien kan få hjelp samtidig.

Familieteamet jobber systemisk med familiene utfra familieterapeutiske endringsmodeller.

Familieteamet er familiens team. Dette er et lavterskel tilbud. Dvs familiene kan søke hjelp direkte på telefon. Dersom familien er enig, kan andre profesjonelle samarbeidspartnere også henvende seg. Vi er fleksible på hvor familien ønsker å møte oss.

Det er viktig at familien opplever å få hjelp til akkurat det de selv trenger hjelp til. Familieterapeutens oppgave er å stille spørsmål som gjør at familien blir i stand til å finne de løsninger som fungerer for dem.

Ingen utfordringer er for store eller for små. Ta kontakt med det du har på hjertet, enten det handler om foreldrerollen, kommunikasjonen i hjemmet, konflikter i familien eller samtalene med barnet /ungdommen/partner. Man kan også ta kontakt for hjelp i forhold til å få kontakt med instanser rundt familien, som man kan tenkes vil være til nytte. Familieterapeutene kan brukes til mange forskjellige samtaler.

Vi holder til i lokalene til helsestasjonen og kan treffes på telefon:

Christina Oure: 409 11 881

Hege Brørby: 452 69 071