Kontakt oss

Tlf: 40 60 50 10

E-post til helsestasjonen

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsestasjon for barn

Illustrasjonsfoto fra helsestasjon, med å ta mål av omkrets på barnets hode.Hver mandag er det åpen helsestasjon kl 14-15. Velkommen!

Barn i alderen 0-6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Dette innebærer:

  • Hjemmebesøk
  • Veiledning og rådgivning
  • Sped- og småbarnsundersøkelser
  • Helseundersøkelser og foreldreveiledning - individ og gruppe
  • Vaksinasjon
  • Sosialt nettverksarbeid
  • Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten. På helsestasjonen jobber helsesøster, jordmor, helsestasjonslege og helsesekretær. Helsestasjonen samarbeider etter behov med eksempelvis fysioterapeut, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, barnevern eller barnehage.

  Programmet for oppfølging av barn 0-6 år
  Hjemmebesøk av din helsesøster etter fødsel
  Tilbud til mor om etterkontroll/samtale med jordmor etter fødsel
  Tilbud om barselgrupper

6 uker

8 uker

Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege

Tilbud til mor. Tema: Mors psykiske helse etter fødsel.

3 mnd.

Undersøkelse og veiledning ved helsesøster.
Vaksinasjon

4 mnd. Gruppe med helsesøster, evt. individuell konsultasjon
Tema: Ernæring og søvn
5 mnd. Veiledning ved helsesøster.
Vaksinasjon
6 mnd.

Undersøkelse og veiledning av lege og helsesøster. 

8 mnd. Gruppe med helsesøster. Evt. individuell konsultasjon. Tema:Tannhygiene.
10 mnd. Gruppe med helsesøster. Førstehjelpsfilm.
Evt. individuell konsultasjon
12 mnd. 1-årsundersøkelse ved lege og helsesøster.
Vaksinasjon
15 mnd. Veiledning ved helsesøster.
Vaksinasjon
18 mnd. Veiledning etter ønske
2-2 ½ år Undersøkelse ved lege
4-4 ½ år Undersøkelse ved helsesøster.
Synstest
Ca 6 år: Førskoleundersøkelse av lege og helsesøster.
Hørselstest

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene. Det kan være tilrådelig med vektkontroll og veiledning før 6-ukerskontrollen.

Alle barn vil etter fylte 3 år bli innkalt til tannhelseundersøkelse hos den offentlige tannklinikken. Telefon tannklinikk: 61 31 19 88