Kontakt oss

Tlf: 40 60 50 10

E-post til helsestasjonen

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsestasjon for barn

Illustrasjonsfoto fra helsestasjon, med å ta mål av omkrets på barnets hode.Hver mandag er det åpen helsestasjon kl 13-14. Da kan man komme innom uten avtale. Velkommen!

  Programmet for oppfølging av barn 0-5 år
  Hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel.
 

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Tilbudet gjelder der mor har
blitt fulgt opp av jordmor i kommunen under svangerskapet. 

4-6 uker

Tilbud om barselgrupper.

6 uker

Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege. Vaksinasjon.

8 uker

Tilbud til mor. Tema mors psykiske helse etter fødsel.

3 mnd.

Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon

4 mnd.

Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut. Tema: Ernæring og

motorisk utvikling.

5 mnd. Veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon
6 mnd.

Undersøkelse og veiledning av helsesykepleier og lege. 

Tilbud om barselgruppe m helsesykepleier. Tema: tannhelse.

8 mnd. Gruppe med helsesykepleier. Tema: vold i nære relasjoner.
10 mnd Gruppe med helsesykepleier. Tema: førstehjelp.
12 mnd Undersøkelse og veilendning av helsesykepleier og lege. Vaksinasjon
15 mnd Veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon
18 mnd Gruppe med helsesykepleier og familiteamet.
2 år Veiledning og undersøkelse ved helsesykepleier og lege.
4 år Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier. Syn og hørselstest.
5-6 år Skolestartundersøkelse ved helsesykepleier og lege. 

 

Syke barn og/eller voksne skal ikke møte på helsestasjonen

 

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene ved behov. 

I følge Pasient- og brukerettighetsloven § 6-1, har alle barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll:

«Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg i j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.»

Alle barn vil etter fylte 3 år bli innkalt til tannhelseundersøkelse hos den offentlige tannklinikken. Telefon tannklinikk: 61 02 12 00