Kontakt oss

Tlf: 40 60 50 10

E-post til helsestasjonen

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsestasjon for barn

Illustrasjonsfoto fra helsestasjon, med å ta mål av omkrets på barnets hode.Hver mandag er det åpen helsestasjon kl 14-15. Da kan man komme innom uten avtale. Velkommen!

  Programmet for oppfølging av barn 0-5 år
  Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel.
 

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Tilbudet gjelder der mor har
blitt fulgt opp av jordmor i kommunen under svangerskapet. 

4-6 uker Tilbud om barselgrupper.
6 uker Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege. Vaksinasjon.
8 uker Tilbud til mor. Tema mors psykiske helse etter fødsel.
3 mnd. Undersøkelse og veiledning ved helsesøster. Vaksinasjon
4 mnd.

Gruppe med helsesøster og fysioterapeut. Tema: Ernæring og
motorisk utvikling.

5 mnd. Veiledning ved helsesøster. Vaksinasjon
6 mnd. Undersøkelse og veiledning av helsesøster og lege. 
8 mnd. Gruppe med helsesøster. 
10 mnd Gruppe med helsesøster. Tema førstehjelp.
12 mnd Undersøkelse og veilendning av helsesøster og lege. Vaksinasjon
15 mnd Veiledning ved helsesøster. Vaksinasjon
18 mnd Gruppe med helsesøster og familiteamet.
2-2,5 år Veiledning og undersøkelse ved helsesøster og lege.
4-4,5 år Undersøkelse og veiledning ved helsesøster. Syn og hørselstest.
5-6 år Førskoleundersøkelse ved helsesøster og lege. 

 

Syke barn og/eller voksne skal ikke møte på helsestasjonen

 

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene ved behov. 

I følge Pasient- og brukerettighetsloven § 6-1, har alle barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll:

«Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg i j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.»

Alle barn vil etter fylte 3 år bli innkalt til tannhelseundersøkelse hos den offentlige tannklinikken. Telefon tannklinikk: 61 02 12 00