Kontakt oss

Tlf. 40 60 50 10

E-post til helsestasjonen

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Skolehelsetjenesten i Jevnaker

Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstjenesten i kommunen.

Illustrasjonsfoto av trim i skolen.
Arbeid og ansvarsområde er:

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning - individ og gruppe
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • Åpen dør - være tilgjengelig for elevene
  • Tverrfaglig samarbeid

Helsesykepleier har faste dager på skolene i kommunen.

 

Jevnaker ungdomsskole:

Lise Løchsen Thorsgaard, helsesykepleier 

Mobil: 476 34 401

E-post: lise.lochsenthorsgaard@jevnaker.kommune.no 

 

Toso skole:

Birgitte Haugli, helsesykepleier.

Mobil: 409 00 291

E-post: Birgitte.Haugli@jevnaker.kommune.no

 

Bergerbakken skole:

Pernille Skjørberg, helsesykepleier.

Mobil: 974 31 286

E-post: pernille.skjorberg@jevnaker.kommune.no