Kontakt oss

Tlf. 40 60 50 10

Hege Krüger
Jordmor
Telefon: 922 92 088

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jordmortjeneste

På helsestasjonen i Jevnaker kommune har de gravide mulighet for oppfølging av jordmor.

  • Jordmor følger deg gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene, men dette er opp til hver enkelt
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Du kan snakke om gleder og bekymringer som opptar deg.
  • Du får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, og forberedelse til foreldrerollen. 

Jordmor tilbyr kurs/veiledning som omhandler temaer som:

Fødselsforberedende kurs

På  fødselsforberedende kurs fokuseres det på den normale fødselsprosessen og hjelper dere å få en økt bevisstgjøring av kroppens egne ressurser. Økt kunnskap og bevisstgjøring om hva som skal skje bidrar til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i fødselen.

Barseltid, barnet og amming

Riktig sugeteknikk er avgjørende for vellykket amming og jordmor vil vise veiledning i teknikker som bidrar til økt opplevelse av mestring når dere kommer hjem. Kunnskap om amming vil gi dere mer forståelse av den nyfødtes behov for næring og å takle utfordringer.

På disse kursene legger vi opp til at du møter også andre gravide.

Jordmor Hege Krüger, portrettfotoI tillegg har jordmor et tilbud etter fødsel med mulig hjemmebesøk og kontroll etter fødsel

Ta kontakt

Ved eventuelle spørsmål til jordmor og for påmelding til kurs, send e-post til Hege Krüger 

Hege.Kruger@jevnaker.kommune.no

Tlf. 922 92 088