Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester (HBT)

består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp, korttidsavdeling, dagsenter og tilrettelagte tjenester.

Korttidsavdelingen har 10 plasser og tilbudet er knyttet opp mot avlastnings-, opptrenings- og kartleggingsopphold. Vi har ordinært dagsentertilbud fem dager i uka.

Virksomhetsleder for HBT er Marianne Solheim.

Vår kommunale kreftkontakt er Anne-Hilde Tangen. Hun kan treffes på tlf: 409 04 258 på dagtid, eller hun kan kontaktes på mail: Anne-Hilde.Tangen@jevnaker.kommune.no

Øvrige tjenester som gis av hjemmebaserte tjenester framgår av venstremenyen.