Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Avlastning

Avlastning er praktisk hjelp som gis til de som har tyngende omsorgsoppgaver.

Avlastning skal sørge for at personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid får nødvendig og regelmessig ferie og fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.

Målet er at den som yter omsorg skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

For å ha rett på tjenesten må søkeren bo sammen med den det søkes avlastning fra. 

Omsorgsoppgavene det søkes avlastning fra vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering.

Tjenesten er gratis, men brukeren må dekke egne utgifter til aktiviteter, utflukter med mer under avlastningsopphold.