Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Praktisk og personlig hjelp i dagliglivet med bruker som arbeidsleder

Formålet med Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne. Videre skal ordningen bidra til at tjenestemottaker får et aktivt og et mest mulig uavhengig liv.

Det stilles krav til aktiv deltakelse fra tjenestemottaker i organisering og planlegging av tjenesten og at brukeren er i stand til å være arbeidsleder selv for sine personlige assistenter.

Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester er i målgruppa.

Ved innvilgelse av BPA faller andre tjenester som støttekontakt, praktisk bistand og opplæring og/eller avlastning bort.