Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forebyggende helseteam for eldre

Forebyggende helseteam for eldre ønsker å være en hjelp for eldre i Jevnaker kommune som bor hjemme i sin egen bolig. Vi støtter kommunens eldre i å ivareta egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon.

Formålene til forebyggende helseteam:Aktive eldre.Mestring av egen alderdom.Trygghet og trivsel.

Hjemmebesøk

Vi ønsker å gi tilbud om forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 80 år som ikke allerede mottar omfattende tjenester fra kommunen. Vi vet at mange 80-åringer stort sett er aktive og klarer seg selv. Likevel vet vi at det kan oppstå uforutsette ting. Vi ønsker å være i forkant av dette.

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om en samtale med informasjon og veiledning. Besøket er gratis, frivillig og uforpliktende. Vi har taushetsplikt jf. Helsepersonelloven.

Henvendelse, åpningstider og kontaktinformasjon

Vi har kontor på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Vi er tilgjengelig på telefon mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 12.00-13.00.

Telefon:

 Sentralbord JORS 61 31 59 00