Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hjemmesykepleie

Tilbud for mennesker med fysisk eller psykisk nedsatt funksjonsevne

Døgnkontinuerlig tjeneste hvor formålet er å bo lengst mulig i eget hjem.

Søker må ha fysisk og/eller psykisk nedsatt funksjonsevne som medfører at man ikke mestrer hjemmesituasjonen uten faglig tilrettelagt hjelp.