Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Korttidsopphold

Opphold i korttidsavdeling med fokus på kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov.

Formålet med et korttidsopphold er å forebygge sykdom og unngå tap av egenomsorgsevne, øke mestringsevne og funksjonsnivå samt kartlegge hjelpebehov.

Mennesker med nedsatt egenomsorgsevne og /eller funksjonssvikt er i målgruppen for tjenesten.

Gjennom kartlegging underveis i oppholdet får man en individuelt tilpasset tjeneste ut fra funksjonsnivå i forbindelse med hjemmetjenester, bolig og hjelpemidler.