Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kreftkontakt

Et tilbud for kreftrammede og deres pårørende

Kreftkontakten kan bistå med

  • bistand med å løse utfordringer knyttet til hjemmesituasjon
  • planlegge tilrettelegging av hjemmet og bistand til å skaffe hjelpemidler
  • organisere bistand av hjemmesykepleie
  • samtale  om situasjon, diagnose, behandling og medisiner
  • gi råd og veiledning til pårørende og pasient før, under og etter kreftbehandling
  • gi råd og veiledning i forbindelse med bivirkninger du opplever under eller etter behandling
  • være en kontaktperson i kommunen
  • planlegge og vurdere bistandsbehov

Kreftkontakten kan ikke bistå med akutt helsehjelp. Sykepleier i hjemmetjenesten kan ta i mot beskjeder og formidle kontakt alle ukedager fra 08-15 på telefon 40911883.

Send gjerne en mail så tar kreftkontakten kontakt med deg for avtale.

Mailadresse: aht@jevnaker.kommune.no