Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Matombringing

Hjemmeboende kan få middag eller varm mat

Illustrasjonsfoto middag.Kommunen tilbyr middag/varm mat alle ukedager til hjemmeboende. Det settes opp en avtale om antall dager du ønsker mat og hvilke dager. Tilbudet er for de som selv ikke greier å tilberede varm mat på eget kjøkken (på/i ovn eller i mikrobølgeovn).

Varm mat alle ukedager

Varm mat kjøres ut mellom kl 13-15 på ukedager. Kald mat leveres for lørdag og søndag.

Levering for lørdag/søndag/helligdag skjer fredag/siste virkedag før helligdag.

De som har hjemmesykepleie kan få varm mat også i helgene.

To retter

Matrettene settes opp etter en fem-ukers meny. Det er to retter. Suppe og middag eller middag og dessert.

To retter koster kr 95. Kjøkkenet kan levere liten porsjon for kr 60.

Bestiller du matombringing for alle ukedager, er en av middagene gratis. 

Middag i JORS-kantine for alle

De som har mulighet til å komme i kantina ved JORS (Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter) kan spise middag der kl. 13:00 alle dager. Prisen er den samme som over.