Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm til aleneboende

Kommunen tilbyr i hovedsak trygghetsalarm til aleneboende med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten tildeles etter søknad og vurdering av behov.

Ved tildeling av tjenesten må brukerne betale en månedlig abonnementsavgift.