Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Trygghetsopphold

Eldre som søker trygghet over en kortere periode kan få et opphold i korttidsavdelingen.

Målet med tilbudet er at eldre skal oppleve trygghet.

Kriterier for tjenesten:

 • Behov for trygghet
 • Selvhjulpen i forhold til personlig hygiene og av/påkledning
 • Klar og orientert
 • Bor alene
 • Familie/andre relasjoner er bortreist eller ikke tilstede
 • Lengde på opphold 1-3 døgn

Tjenestens innhold:

 • Enerom med bad
 • 4 måltider pr. dag
 • Tilgang til sosiale arenaer
 • Personal tilgjengelig 24 timer i døgnet
 • Pris pr. døgn; 900,-