Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hverdagsrehabilitering- hva er viktig for deg?

Kirsebærtre i full blomst

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Det er en tidsbegrenset og intensiv rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø.

Et tverrfaglig team, bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. På bakgrunn av dette vil hjemmetrenere og terapeuter jobbe sammen med deg mot dine mål. 

Kontaktperson:

Ergoterapeut Heidi Høgnes Rosenvinge,

tlf 40 72 70 95