Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hverdagsrehabilitering- hva er viktig for deg?

Bildet viser de to som jobber med hverdagsmestring i Jevnaker kommune.

 

Hverdagsmestring er et tilbud for deg som har utfordringer med å mestre din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Det er en tidsbegrenset og intensiv rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø.

Hverdagsmestringsteamet består av spesialhjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. De gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig for deg å mestre i din hverdag. På bakgrunn av dette vil vi jobbe sammen med deg mot for å nå dine mål. 

Kontakt:

Fyll ut søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i jevnaker kommune som du finner i venstre meny, og send inn til kommunen.

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid.

Ergoterapeut Trude Øvergård, tlf 48 19 61 78.