Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Langtidsopphold

Denne tjenesten ligger på topp i omsorgstrappa, og er den mest ressurskrevende av våre tjenester.

I utgangspunktet innvilges ikke langtidsopphold uten at brukerne har vært igjennom et korttidsopphold hvor behov og funksjonsnivå er kartlagt. Et langtidsopphold innbefatter alle tjenester virksomheten kan tilby som kost, legetjeneste, fysioterapi, medisiner, medisinske forbruksvarer, heldøgns pleie o.s.v.