Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Her kan du lese mer om hvordan tildeling av helse- og omsorgstjenester foregår i Jevnaker kommune.

Illustrasjonsfoto omsorgstjenester med ansatt Mona 

Jevnaker kommune kan bidra med omsorgstjenester som gjør det mulig for deg å bo i eget hjem. Alle hensiktsmessige tiltak skal i utgangspunktet være forsøkt før det tildeles plass i sykehjem

Om tildeling av helse og- omsorgstjenester:

  • Alle søknader om helse- og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten i kommunen. Se søknadsskjema i menyen til venstre.
  • Søknaden behandles og eventuelle tilleggsopplysninger etterspørres enten i skriftlig form eller i form av et hjemmebesøk.
  • Vedtak fattes og tjenesten igangsettes ved innvilgelse.

Kartlegging

Før tildeling av tjenester vil det bli foretatt en grundig kartlegging av behov og funksjonsnivå. Tjenestene tildeles etter LEON-prinsippet. LEON står for laveste effektive omsorgsnivå.

Mer om tildeling av helse- og omsorgstjenester finner du her:

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig  vedtatt av kommunestyret 18.05.2017