Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Her kan du lese mer om hvordan tildeling av helse- og omsorgstjenester foregår i Jevnaker kommune, og hvilke kriterier som gjelder

Illustrasjonsfoto omsorgstjenester med ansatt Mona 

Jevnaker kommune kan bidra med omsorgstjenester som gjør det mulig for deg å bo i eget hjem. Alle hensiktsmessige tiltak skal i utgangspunktet være forsøkt før det tildeles plass i sykehjem

Om tildeling av helse og- omsorgstjenester:

  • Alle søknader om helse- og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten i kommunen. Se søknadsskjema i menyen til venstre.
  • Søknaden registreres i fagsystemet Profil og legges til neste tildelingsmøte.
  • Søknaden behandles og eventuelle tilleggsopplysninger etterspørres enten i skriftlig form eller i form av et hjemmebesøk.
  • Saksbehandler fatter vedtak og legger inn eventuelle tjenester i fagsystemet Profil.
  • Tjenesten igangsettes.

Faste deltakere i tildelingsmøtene:

  • Virksomhetsleder HBT (leder for tildelingsenheten)
  • Koordinator HBT
  • Koordinerende enhet (referent)
  • Representanter fra de ulike tjenesteområdene skal være tilgjengelige, men møter kun i saker som er aktuelle for tjenesteområdet, og/eller når de blir kalt inn til møtet pga. felles saker.

Kartlegging

Før tildeling av tjenester vil det bli foretatt en grundig kartlegging av behov og funksjonsnivå. Tjenestene tildeles etter LEON-prinsippet. LEON står for laveste effektive omsorgsnivå.

Tildelingskriterier 

Tildelingskriterier for Helse- og omsorgstjenester i Jevnaker kommune,WEB-versjon 2.0 17.09.2015

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig  vedtatt av kommunestyret 18.05.2017