Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Parkeringstillatelse

Er du bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsplass i tilknytning til ditt bosted, arbeid og annen aktivitet? Da kan du søke parkeringstillatelse. Det er behovet ditt som avgjør lengden på tillatelsen, men tillatelsen gis maksimalt for fem år av gangen.

Du må be legen din om legeattest, og søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Det er Servicetorget som behandler søknader om parkeringstillatelse, og der får du søknadsskjema. Du kan også hente skjema på nett, se i venstremenyen.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere følgende steder:

a) På reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.

b) På parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993, nr. 921 om parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid.

c) Ut over lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

d) På steder der det er innført boligsoneparkering