Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kultur, idrett og fritid

Kommunen skal i samarbeid med lag og foreninger stimulere til frivillig innsats for et godt fritidstilbud til alle, men med særlig oppmerksomhet på barn og unge

Illustrasjonsfoto fra undervisning i kulturskolen

Jevnaker kommune vil jobbe for trygge oppvekstmiljøer for barn og unge - miljøer som inviterer til aktiv fritid og som fremmer god helse og trivsel.

Alle barn og unge som ønsker det, skal gis et godt og allsidig kulturskoletilbud.

Jevnaker har som målsetting å bli «kulturbygd nummer 1» på Østlandet.

I kommunen er det tilbud om kor, korps og konserter. Det er nok av fritids- og idrettstilbud å velge i, enten du foretrekker organiserte eller uorganiserte aktiviteter. Ta en titt i registeret over lokale lag og foreninger