Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kultur, idrett og fritid

Kommunen stimulere til frivillig innsats for et godt fritidstilbud til alle, men med særlig oppmerksomhet på barn og unge

Illustrasjonsfoto fra undervisning i kulturskolen

Jevnaker kommune vil jobbe for trygge oppvekstmiljøer for barn og unge - miljøer som inviterer til aktiv fritid og som fremmer god helse og trivsel.

Alle barn og unge som ønsker det, skal gis et godt og allsidig kulturskoletilbud.

I kommunen er det tilbud om kor, korps og konserter. Det er nok av fritids- og idrettstilbud å velge i, enten du foretrekker organiserte eller uorganiserte aktiviteter. Ta en titt i registeret over lokale lag og foreninger

Kulturleder Øyvind Norstrøm har det overordnede ansvar for kultur i Jevnaker kommune. Han  har arbeidssted Samfunnshuset.

Kulturtjenestens øvrige lederstab er:
Guro Skretteberg, bibliotekleder
Kari Hoel, ungdomskonsulent
Kristin K. Eriksen, rektor kulturskolen