Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Storgata 24

Storgata 24 er Jevnakers senter for kulturaktiviteter, med takhøyde og tumleplass for aktive og kreative personer i alle aldre

Kultursenteret 24, sett fra Torget

Storgata 24 er det kulturelle møtepunktet i Jevnaker sentrum.

I den karakteristiske  teglsteinsbygningen skjer det noe til alle døgnets tider, det være seg dans, teater, trening, ungdomskafe, kunstundervisning, møter, foredrag eller musikkundervisning. Storgata 24 rommer aktiviteter for alle aldersgrupper og mange interessefelt.

Huset rommer møteplasser som Jevnaker folkebibliotek, Jevnaker kulturskole og Jevnaker frivilligsentral. Kulturkontoret og administrasjonen tilknyttet  tjenestene har også kontorplasser i huset.

Huset har gratis, trådløst internett og er utstyrt som følger:

Underetasjen:

Speilsalen

Blackbox med scene, dansegulv, permanent lys/lydrigg, storskjerm, biljard og sitteplass for 50 tilskuere.
Brukes til undervisning i dans og drama, konserter, møter, diskotek, film & spill, trening i regi av frisklivssentralen, seniordans  m.m.

Kafeen
Husets hjerte, med store vinduer ut mot Storgata. Sitteplass til 50, kjøkken, TV, WiFi
Brukes til ungdomskafé, pensjonistkafé, møter, konserter m.m.

Kunstsalen
Enkelt arbeidsrom/våtrom for 10-15 personer m/ projektor
Brukes til undervisning i visuell kunst og musikk, møter, spill, lekser/prosjektarbeid

Musikkfløyen
Fire lydisolerte musikkstudioer og et slagverkrom.
Brukes til undervisning i kulturskolen.


Første etasje:

Jevnaker folkebibliotek
Bøker, aviser, blader, musikk, film, dataspill, lokalhistorisk samling etc. WiFi


Andre etasje:

Jevnaker frivilligsentral

Kulturkontor

Flyktningetjenesten

PP-tjenesten