Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Heder til ungdom

Hvert år kan det i Jevnaker deles ut kommunal heder for ungdom. Hederens størrelse fastsettes av Jevnaker kommunestyre i forbindelse med budsjettbehandlingen

Kommunal heder tildeles ungdom som har bosted i Jevnaker og som på en positiv måte har gjort seg bemerket utover kommunens grenser innen musikk, dans, drama, idrett, politikk m.m.

Kommunal heder deles ut til ungdom mellom 12 og 25 år, men kommunestyret kan ved spesielle forhold, dispensere fra disse grensene.

Kommunal heder kan fortrinnsvis mottas kun en gang for samme prestasjon, men samme person kan motta kommunal heder for nye prestasjoner. 

Kommunestyret bygger sin avgjørelse på innkomne forslag. Organisasjoner  og/eller enkeltpersoner bør innen 15. januar, ha anledning til å fremme begrunnede forslag  på kandidater.

Lag/foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å fremme begrunnede forslag på unge talentfulle kandidater som kan kvalifiseres til kommunal heder til ungdom. Alder og prestasjoner må oppgis. Forslagene sendes Jevnaker kommune.

Kommunal heder for ungdom som består av gavesjekk, diplom og blomster deles ut ved en passende høytidelig anledning.