Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kulturprisen i Jevnaker

Hvert år kan det i Jevnaker deles ut en kulturpris. Prisens størrelse fastsettes av Jevnaker kommunestyre i forbindelse med budsjettbehandlingen

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner/grupper/lag/foreninger, som ved aktiv innsats har bidratt til å inspirere og fremme kulturlivet i Jevnaker.

Kulturprisen kan også deles ut til firmaer/institusjoner som har markedsført Jevnaker gjennom kulturell virksomhet f. eks. utstillinger og/eller produksjon av gjenstander tilknyttet kultur.

Tildelingen avgjøres av Jevnaker kommunestyre, som bygger sin avgjørelse på innkomne forslag.

For enkeltutøvere/grupper kan prestasjoner markeres ved at det arrangeres en spesiell tilstelning for vedkommende eller f. eks. blomsterhilsen, telegrammer etc.

Kulturprisen annonseres i lokalavisene. Organisasjoner  og/eller enkeltpersoner bør innen 15. januar, ha anledning til å fremme begrunnede forslag  på kandidater som bør få kommunal kulturpris.

Kommunal kulturpris som består av gavesjekk, diplom og blomsterhilsen deles ut ved en passende høytidelig anledning.

Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen. Det finnes ikke søknadsskjema, forslag leveres pr. brev eller e-post