Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kulturstipendet

Jevnaker kommune ønsker å støtte om våre mange kulturarbeidere. Derfor tildeler vi årlig et kulturstipend til personer som utmerker seg på kulturfeltet.

Retningslinjer for kulturstipend
 
Jevnaker kommune kan hvert år dele ut et ubestemt antall kulturstipend til personer som har utmerket seg kvalitativt innen kulturområdet. Beløpets størrelse bestemmes hvert år av kommunestyret ved behandling av budsjett for kommende år.

Jevnaker kommunestyre avgjør hvert år om stipend skal deles ut og hvem som skal få stipend og størrelse på hvert stipend.

Formålet med stipendet er å hjelpe aktive kulturutøvere til å søke utvikling og framgang på sitt område – som idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid, skriving, film osv. Stipendet skal tjene som honnør for særlig innsats og til videre inspirasjon.

Stipendordningen blir kunngjort i lokalavisene. Søkeren må være hjemmehørende i Jevnaker kommune.

Søknaden sendes Jevnaker kommune. Det finnes ikke søknadsskjema, forslag leveres pr. brev eller e-post.

De som får stipend, skal bruke det innen områder de mener kan gi inspirasjon og framgang.

Stipendet kan fortrinnsvis kun mottas en gang. Personer som har mottatt stipend tidligere kan søke på nytt, men da må søker vise til en dokumentert nivåheving i forhold til forrige utdeling.

Jevnaker kommunestyre vil legge vekt på følgende kriterier ved tildeling: 1: Innsats, resultat, bakgrunn. 2: Utsikter til videre framgang. 3: Videre planer