Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Idrett og friluftsliv

På Jevnaker er det alle muligheter for deg som liker å være fysisk aktiv, inne som ute, sommer som vinter.

Ivar Ballangruds statue på Jevnaker torgJevnaker er et eldorado for alle som vil utfolde seg fysisk. I kommunen finnes idrettsanlegg som svømmehall, kunstgressbane, kunstisbane, idrettshall, bordtennishall, skatepark, ballbinger, samt flere nærmiljøanlegg. Hall-leie er gratis for lag og foreninger i kommunen.

Jevnaker Idrettsforening er en allianse-organisasjon med lag innen håndball, fotball, ski, skøyter og turn. Det er flere private treningstilbud, også for funksjonshemmede.

Mer informasjon

Badeplasser
Lag- og foreningsregister
Frisklivssentralen
Turforslag