Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Idrettsråd

Jevnaker Idrettsråd er kommunens høringsorgan i saker som angår idrett og folkehelse.

Alle idrettslag hjemhørende i Norges Idrettsforbund er medlemmer i Idrettsrådet, men de behandler også saker på vegne av andre idrettsaktører. Alle saker som ønskes behandlet av Idrettsrådet, rettes til rådets leder.

Kontaktinfo:

Otto Olsen
Leder, Jevnaker Idrettsråd
otto.olsen@akonto.no