Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Spillemidler

Kulturdepartementet tildeler hvert år tilskudd til idrett, kultur og forskning fra overskuddet etter statlige pengespill.

Spillemidlene er viktige stimuleringsmidler for etablering og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, turløyper, skiløyper, kulturbygg m.m.

Lag og foreninger i Jevnaker kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Her følger noen viktige punkter man bør huske på i denne prosessen:

  • Start planleggingen minst ett år før tiltaket er tenkt gjennomført.
  • Skaff en idrettsteknisk forhåndsgodkjenning. Denne godkjenningen utføres av Jevnaker kommune eller Kulturdepartementet, avhengig av type anlegg. Godkjenningen foreligge før arbeidet starter opp. Søknaden sendes så tidlig som praktisk mulig - senest 1. juni året før det skal søkes spillemidler.
  • Sørg for å får innrullert prosjektet i kommunens planprogram. Dette er en forutsetning for tilskudd. Det er Jevnaker Idrettsråd som sammen med administrasjonen utarbeider planprogrammet for endelig vedtak i kommunestyret.  Søknad om innrullering sendes så tidlig som praktisk mulig - senest 1. juni året før det skal søkes spillemidler.
  • Søk om spillemidler via departementets søknadsportal All saksbehandling foregår digitalt - vi tar ikke imot papirsøknader. Søknadsfrist: 01. november
  • Oppland Fylkeskommune forvalter spillemidlene. Vedtak om fordeling gjøres normalt i april/mai.

Kontakt kulturleder Øyvind Norstrøm for mer informasjon om ordningen.