Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Søknadsportal

Søknadsprosessen for spillemidler er heldigital

Søknadsportalen for spillemidlene finnes på www.idrettsanlegg.no

Her finnes også en samlet oversikt og status over kommunens idrettsanlegg, samt veiledere etc.