Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Turmål 2020- og Påskerebus!

Kasse

Våren er i anmarsj, skia er lagt bort og joggeskoa er klare til nye og fine turer i skog og mark.. Årets turmål er klare. 
Og i påsken blir det Påskerebus!

JIF Mosjon arrangerer Turmål 2020. Dette er forholdsvis enkle og flotte turer som passer for alle. Bli kjent i egen kommune!

Det er satt ut 4 kasser/poster til påske. Den 5. kassa/posten blir satt opp ca 17. mai.

På grunn av koronasituasjonen er det ikke lagt ut bøker i kassene i år.
Registrering kan utføres ved å sta bilde av posten, og sende dette som melding med til JIF Mosjon sin Facebook-side

 

Turmål 2020

1. Tandberghytta

Midt ute på Eggemoen og i Ringerike kommune, lå Tandberghytta. Den er nå revet (ca år 2000) og det er parkeringsplass/snuplass der. Det er bru over bekken (Skillebekken) hvor hytta lå og fra stedet er det stier både til Østre Buttentjern og Vestre Buttentjern (sykkelsti til VB)

Kassa er plassert ved brua. For ukjente i området foreslår vi følgende: På veien mellom Bergerbakken Barnehage og Trollmyra/Bergermoen finner du skiltet Kniptjernveien. Brukes bil parkeres her eller etter ca 50 m på denne veien. (Stedet kalles Midtbråtan) Så går eller sykler du ca 150 m videre på veien og i krysset holder du til venstre. Etter ca 300 m tar du rett fram/høyre i nytt kryss. Kraftlinja passeres og så til høyre i enda et kryss. Deretter opp bakken og videre sørover ca 250m. Du er på snuplassen og brua er til høyre.  Fint sted å raste på!

(Denne bekken kalles Skillebekken og forsvinner ned i grusen/morenen noen hundre meter lenger syd på Eggemoen).

2. Mosmoen

Noen vil mene at denne posten er plassert på det fineste og det lettest tilgjengelig utsiktspunktet vi har på Jevnaker. Jevnakers innbyggere vil nok finne fram, men en enkel beskrivelse må til for alle andre.

På Hadeland Glassverk er en stor tank merket HG 1762. Bak denne er det en grushole som også brukes som parkeringsplass. Helt innerst i dette grustaket finner vi en god sti som fører opp til jernbanesporet. Forsiktig kryssing!  Nå er det bare å følge stien rett fram/høyre i 2 tydelige kryss. Da er du snart på posten. (Det er bare ca 400 m å gå fra toglinja)

En rundtur på Mosmoens fine stier, vil vi anbefale. Viste du at dødisgropa til venstre for stien ca 100 m før kassa, er lavere enn Hermannstjern. På et nytt kart står det: Randsfjorden 134,5 moh., Hermannstjern 134,7 moh. og dødisgropa 134,1 moh..  Så da så…. Ta en tur ned og se om det er vann der!

3. Østre Buttentjern

Det har blitt en tradisjon at en kasse plasseres oppe ved Østre Buttentjern. Dette vannet ligger på Jevnakers Vestås og på grensa til Ringerike. Har du bil, kan den plasseres ved Bergerbakken skole. Dit kommer du ved å følge skilting mot BERGERBAKKEN SKOLE på fv 245 rett nord for Rema.

Følg skogsbilvei som går nord-/østover og oppover. Etter ca 200 m passeres et bolighus og veibom. Deretter kommer en forholdsvis bratt bakke. Veien deler seg snart. Du følger den til venstre. Følg dalen innover og etter noen svinger er du snart oppe ved vannet. Posten står ved snuplassen.  Går du over brua, finner du en fin rasteplass med muligheter for bading/fisking. Turen er på ca 4 km. Sykkel kan brukes hele veien, og det er jo meget lett å sykle ned igjen.

4. Nordbymarka

Kassa er plassert i et stikryss rett opp for byggefeltet Furukollen på vestsiden av Jevnaker. Vi har beskrevet en rundtur til denne posten og det fra vanntanken ovenfor Nordhagen.  Tanken ligger i enden av Bassengveien.  Gå til venstre og opp hvitmerket sti/tømmervei. Ta til høyre i det første krysset og rett fram i neste, og du ser en ølle på venstre side før ny bratt bakke oppover. Kolle med god utsikt passeres og snart en. Den kalles Ormekollen. Etter hvert nedover og lavo passeres. Hvitmerkingen slutter i stikrysset nedenfor lavoen og her er også posten. Tilbake kan du følg stien til høyre/sydover og du passerer Dølerud og Tokerud for så å komme du tilbake til start. Denne stien er delvis blåmerket og du får en motbakke til slutt. (Det er lov å gå motsatt vei og!)

(Tar du en ekstra tur fra kassa og nordover, lover vi deg en fantastisk flott sti forbi Nordby Gård og helt til Søndre Åsen. Sikkert en gammel ridesti. Går du hele denne turen nordover og så snur og kommer tilbake, kan du skrive navnet ditt på nytt i boka! Det må da være lov!) God tur!

5. Svarttjernshøgda

Nå er det 3 år siden vi hadde kasse der oppe så vi prøver igjen. Vi håper veiene opp til Tverrsjøen blir åpne i hele sommer.

Dette er jo Nordmarkas høyeste punkt med sine 717 meter over havet. På toppen står et flott utsiktstårn slik at vi kommer enda noen meter høyere. Utsikten er god i alle retninger. Hele ruta fra Tverrsjøstallen er merket med runde stolper, og det er plakater om skog/skogsdrift langs denne naturstien.

Du finner Tverrsjøen/Tverrsjøstallen ved å ta av ved Essostasjonen på Jevnaker. Veien østover/oppover blir etter hvert bomvei som følger Svenådalen. Etter ca 7 km er du på Tverrsjøstallen. (Stenging av veien kan skje enkelte dager. Da bruker vi veien fra Olimb.) 

(Husk at det er 3 stier som fører til denne toppen. Prøv dem alle da vel!)

Avslutningsfest for sesongen

Postene/Kassene blir tatt ned 5. oktober.
Enkel avslutningsfest på Sportskafeen onsdag 21.oktober kl 18.


Påskerebus

På grunn av koronasituasjonen er det mange hjemmesittere som ønsker seg en gåtur. JIF Mosjon har derfor også laget en påskerebus.

 

  • Det settes opp poster på fire steder i bygda, som står oppe i tiden 5.april – 11.april. 
  • Hvert sted har sin bokstav og til sammen blir dette et ord.  
  • Løsningen sendes på sms til :  90047376, med ditt navn innen 1. påskedag.  Vinner kontaktes. 

 

Kart over stedene finner dere på her (Facebook)

Stedene er : 

Loftsberget – ovenfor Jevnaker Stadion
Søtbakken – ovenfor Toso Skole
Steinbråtan – sør for Bjellum Gård (følg pilegrimsleden fra Jevnaker Kirke)
Gulbrua  - brua over jernbanesporet utpå Eggemoen (lysløypa)