Kontakt oss

Besøksadresse:
Storgata 24
3520 Jevnaker
Telefon: 455 06 323
Epost jevnbib@jevnaker.folkebibl.no


Biblioteksjef Guro Skretteberg
E-post
Guro.Skretteberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 265

Barne- og ungdomsbibliotekar 
Marthe Andersen Snekkerhaugen
E-post 
MartheAndersen.Snekkerhaugen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 264.

Postadresse:

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål:
Finnes det bygdebok for Jevnaker med gårds- og slektshistorie?

 
Svar: Nei, det finnes dessverre ikke noen bygdebok for Jevnaker eller resten av Hadeland, som dekker gårds- og slektshistorie.
 
Det finnes et påbegynt arbeid (Randi Bjørkvik )
som oppbevares ved Randsfjordmuseene, Hadeland folkemuseum,
tlf.  61 31 32 80.
 
Biblioteket har "Hadeland : bygdenes historie", som er en generell bygdehistorie for Hadeland. Verket er i 4 bind og utkom 1932-1953.
 
Biblioteket har også "Norske gardsbruk" - de bind som omfatter Oppland. Biblioteket har både utgaven fra 1957 og fra 1996-2002.
 
Om du holder på med slektsforskning, kan Folketellinger og Kirkebøker benyttes. De ligger ute på internett, på Digitalarkivet

Spørsmål:
Er det virkelig folk på jobb hos dere, selv om biblioteket er stengt?

Svar:
Ja. Vi som jobber her på biblioteket har vanlige arbeidsdager på 7,5 time. Det betyr at vi begynner på jobb ca 08.00 og holder på til ca 15.30, med unntak av de dagene vi har seinvakt; da forskyves arbeidstida.
Det virker kanskje rart at vi ikke har åpent like mange timer som vi er på jobb, men vi har en del oppgaver vi kaller "indre arbeid" som krever at vi får holde på med det vi gjør, uten altfor mange forstyrrelser. Å drive et bibliotek byr på mange flere oppgaver enn bare utlånsbetjening. Du har sikkert tenkt over det når du er i dagligvarebutikken; det er noen som sitter i kassene, mens det ofte er flere bak i lokalet som holder på med andre oppgaver. Slik er det også på biblioteket.

Spørsmål:
Kan vi kopiere på biblioteket?

Svar:
Ja, vi har en kopimaskin som publikum kan benytte. Priser er oppslått ved kopimaskinen. Vi attesterer også "Rett kopi" hvis det er nødvendig (tilleggspris). Husk: For at vi skal kunne attestere "Rett kopi", må vi også se originaldokumentet.

Spørsmål:
Kan dere se hva jeg har lånt?

Svar:
Nei, av personvernhensyn har ikke biblioteket lov til å oppbevare data om hva en låner tidligere har lånt. Idet materialet leveres inn, blir koblingen mellom låner og materiale slettet.
Det du kan gjøre, er å gå inn i MappaMi og velge at systemet skal ta vare på din egen historikk. Da vil du, ved senere å gå inn i historikken i MappaMi, se hva du har lånt før.