Kontakt oss

Besøksadresse:
Storgata 24
3520 Jevnaker
Telefon: 455 06 323
Epost jevnbib@jevnaker.folkebibl.no


Biblioteksjef Guro Skretteberg
E-post
Guro.Skretteberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 265

Barne- og ungdomsbibliotekar 
Marthe Andersen Snekkerhaugen
E-post 
MartheAndersen.Snekkerhaugen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 264.

Postadresse:

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Om prosjektet

Teknoverkstedet logoTeknoverkstedet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker folkebibliotek og ungdomsteamet på Jevnaker. Samarbeidet har oppstått fordi vi ser et felles behov for å øke kunnskapen om realfag og teknologi, og skape en kunnskapsarena og møteplass i sentrum for barn og unge. 

Prosjektet har som mål å øke barn og ungdommers interesse for, og kunnskap om, teknologi og realfag. Gjennom temakvelder/-lørdager vil barn og ungdom gjennom aktiv deltakelse i eksperimenter, workshops og øvelser bli kjent med ulike temaer innen teknologi og realfag.

Delmål:

 

  • Barn og ungdommer i kommunen skal bli kjent med:

                    Blokkbasert koding og ulike programmeringsspråk, samt hvordan og hva de kan anvende disse til.

                    3d-modellering og egenproduksjon med 3d- printer, med fokus på kreativitet og bruksverdi.

                    Biologi, kjemi, elektronikk, naturfag og matematikk gjennom workshops, eksperimenter og foredrag.

  • Bidra til å øke antall søkere til Bachelorutdanningen i IT og informasjonssystemer ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Ringerike. Vi ønsker spesielt å kunne bidra til at flere jenter søker opptak.  
  • Nå ut til flere barn og ungdom som enda ikke har oppdaget bibliotekets tilbud
  • Biblioteket skal etablere seg som en attraktiv møteplass og læringsarena for barn og ungdom i Jevnaker kommune.
  • Øke bibliotekpersonalets arrangørkompetanse
  • Øke antall arrangementer rettet mot barn og ungdom
  • Profilere biblioteket som en nytenkende og nyskapende arena i lokalsamfunnet

 

Teknoverkstedet har utviklet to ulike konsepter tilpasset ulike aldersgrupper. teknoSPIRENE er utviklet for barn i 1-7 klasse og UNGtek for ungdommer i 8. klasse og oppover. Se fanen for teknoSPIRENE og UNGtek for å lese mer om aktivitetstilbudene våre.

 

Hvorfor er Teknoverkstedet viktig?

Programmering og digital kompetanse blir stadig viktigere i samfunnet, allikevel lærer ikke barn og ungdom programmering i skolen, og i Jevnaker er ikke programmering et valgfag. Vi ønsker å være proaktive, og gi barna og ungdommene i kommunen kunnskap og basisferdigheter som vil være etterspurt i arbeidslivet i fremtiden.

Realfag er ofte sett på som skumle, tunge og teoretiske fag. Vi ønsker å endre omdømmet til fagene, og vise at realfag rocker! Ofte skremmes elevene fordi de går inn med en forestilling om at dette er for vanskelig, eller ikke for dem. Vi ønsker å gjøre teknologi og realfag spennende og lettfattelig ved at barna får gjøre praktiske oppgaver som gir mestringsfølelse.

Vi ønsker at ungdommene skal vite om de flotte utdanningsmulighetene vi har i nærområdet og at de kanskje en dag vil bruke sin fagkunnskap lokalt.

Vi vil pirre interessen og inspirere barn og ungdom til å utforske og eksperimentere med realfagene.

Vi vil trigge fantasien og nysgjerrigheten til å omsette teori fra noe diffust til noe håndfast som gir mestringsfølelse.

Vi ønsker å åpne dører inn til uante verdener der barn og ungdommer ser nye muligheter.

Syntes du prosjektet er spennende? Brenner du for teknologi eller realfag?

Vi er interessert i å komme i kontakt med ressurspersoner som kunne tenke seg å være frivillige eller bistå prosjektet på andre måter. Ta kontakt med Marthe: MartheAndersen.Snekkerhaugen@jevnaker.kommune.no