Kontakt oss

Besøksadresse:
Storgata 24
3520 Jevnaker
Telefon: 455 06 323
Epost jevnbib@jevnaker.folkebibl.no


Biblioteksjef Guro Skretteberg
E-post
Guro.Skretteberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 265

Barne- og ungdomsbibliotekar 
Marthe Andersen Snekkerhaugen
E-post 
MartheAndersen.Snekkerhaugen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 264.

Postadresse:

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utlånsregler

Jevnaker folkebiblioteks utlånsregler 

• Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det  passer deg i Oppland.
• Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
• Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort.
• Tapt kort erstattes med kroner 20,-.
• Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere / lengre utlånstid.
• Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket.
• Du kan be om å få lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er på jakt etter.
• For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes.
• Du kan få ett lånekort som du kan bruke i hele Norge.
• For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet.
• Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort.
• Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
• Bibliotekansatte har taushetsplikt.

Alle folkebibliotek i Oppland er med i samarbeidet om dette lånereglementet.

Lokale retningslinjer for Jevnaker folkebibliotek:

Jevnaker folkebibliotek deltar i det regionale lånesamarbeidet for Oppland, og følger felles lånereglement.

Lånekort
Jevnaker folkebibliotek tilbyr Felles lånekort. (Et lånekort du kan bruke i alle bibliotek i Norge.) For å få felles lånekort må du møte opp personlig og vise legitimasjon med bilde og personnummer. Opplysninger om alle felleslånere i Norge blir registrert i en sentral database. Personnummeret krypteres og vises ikke.

Barn under 15 år registreres som lokale lånere. Gamle, lokale lånekort er fremdeles gyldige.

Lånetid for bøker: 4 uker
Lånetid for videofilm: 1 uke
Lånetid for språkkurs: 8 uker
Lån kan forlenges selv i MappaMi tre ganger. Ønskes det videre forlengelse må låner ta kontakt med biblioteket.

Dersom lånetida overskrides sender biblioteket ut purring.
1. gangs purring: ingen kostnad for låner
2. gangs purring: 50,-/voksne, 25,-/barn i gebyr
3. gangs purring: 100,-/voksne, 50,-/barn i gebyr, samt erstatningskrav.

Reserveringer
Du kan be om reservering på materiale som er utlånt, som du ønsker å låne. Reserveringer kan du også registrere selv i MappaMi.

Fjernlån
Fjernlån er materiale biblioteket låner inn fra andre bibliotek. Ved innlån fra andre bibliotek gjelder eierbibliotekets regler.