Kontakt oss

Biblioteksjef Guro Skretteberg
E-post Guro.Skretteberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 265

Barne- og ungdomsbibliotekar 
Marthe Andersen Snekkerhaugen
E-post MartheAndersen.Snekkerhaugen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 265.

E-post biblioteket: jevnbib@jevnaker.folkebibl.no

Tlf: 61 31 23 11

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utlånsregler

Jevnaker folkebiblioteks utlånsregler 

• Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det  passer deg i Oppland.
• Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
• Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort.
• Tapt kort erstattes med kroner 20,-.
• Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere / lengre utlånstid.
• Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket.
• Du kan be om å få lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er på jakt etter.
• For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes.
• Du kan få ett lånekort som du kan bruke ved alle folkebibliotek i Oppland.
• For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet.
• Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort.
• Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
• Bibliotekansatte har taushetsplikt.

Alle folkebibliotek i Oppland er med i samarbeidet om dette lånereglementet.

Lokale retningslinjer for Jevnaker folkebibliotek:

Jevnaker folkebibliotek deltar i det regionale lånesamarbeidet for Oppland, og følger felles lånereglement.

Lånekort
Jevnaker folkebibliotek tilbyr Felles lånekort. (Et lånekort du kan bruke i alle bibliotek i Norge.) For å få felles lånekort må du møte opp personlig og vise legitimasjon med bilde og personnummer. Opplysninger om alle felleslånere i Norge blir registrert i en sentral database. Personnummeret krypteres og vises ikke.

Lånere som ønsker et lokalt lånekort, bare til bruk ved Jevnaker folkebibliotek, kan fortsatt velge det. Barn under 15 år registreres som lokale lånere. Gamle, lokale lånekort er fremdeles gyldige.

Lånetid for bøker: 4 uker
Lånetid for videofilm: 1 uke
Lånetid for språkkurs: 8 uker
Lån kan forlenges selv i MappaMi tre ganger. Ønskes det videre forlengelse må låner ta kontakt med biblioteket.

Dersom lånetida overskrides sender biblioteket ut purring.
1. gangs purring: ingen kostnad for låner
2. gangs purring: 50,-/voksne, 25,-/barn i gebyr
3. gangs purring: 100,-/voksne, 50,-/barn i gebyr, samt erstatningskrav.

Reserveringer
Du kan be om reservering på materiale som er utlånt, som du ønsker å låne. Reserveringer kan du også registrere selv, i MappaMi.

Fjernlån
Fjernlån er bøker (i hovedregelen er slike lån begrenset til bøker, men fjernlån av språkkurs, lydbøker og film kan forekomme) biblioteket låner inn fra andre bibliotek. Ved innlån fra andre bibliotek gjelder eierbibliotekets regler.