Kontakt oss

Kulturrådgiver Øyvind Norstrøm
E-post: Oyvind.Norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 93 20 59 45

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kulturtjenesten

Kulturtjenesten i Jevnaker kommune hører til tjenesteområdet Plan og samfunn

Portrett av Øyvind Norstrøm Kulturleder Øyvind Norstrøm (bildet) har det overordnede ansvar for kultur i Jevnaker kommune. Han  har arbeidssted Samfunnshuset.

Kulturtjenestens øvrige lederstab er:
Guro Skretteberg, bibliotekleder
Kari Hoel, ungdomskonsulent
Kristin K. Eriksen, rektor kulturskolen


Mer om Plan og samfunn

Storgata 24

Jevnaker folkebibliotek

Jevnaker kulturskole

Lag og foreninger