Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Serviceerklæring

Her finner du informasjon om hva som forventes av elever og foresatte, samt hva du kan forvente av kulturskolen

Ved Jevnaker kulturskole kan du forvente at: 

 • eleven blir møtt med omsorg og respekt
 • vi hjelper eleven til å sette mål, lære å øve og bli selvstendig
 • eleven får være aktivt med i egen læring
 • undervisningen er tilpasset elevens forutsetninger
 • eleven/foresatte får god informasjon om undervisningsopplegget
 • eleven får tilbud om å spille sammen med andre og på konserter
 • foresatte, etter avtale med lærer, får tilbud om å være tilstede i undervisningen
 • beskjed blir gitt ved fravær
 • dere mottar informasjon om aktuelle arrangementer/konserter

Et godt resultat er avhengig av et godt samspill mellom skole og hjem.

I dette samspillet forventer skolen at eleven: 

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • viser respekt for medelever og fellesskapet
 • møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • gir beskjed ved fravær
 • har et instrument hjemme

Foresatte forventes å:

 • oppmuntre og støtte eleven og legge til rette for at eleven kan
 • følge undervisningsopplegget
 • kjøpe nødvendig notemateriell og utstyr etter avtale med lærer
 • gi nødvendig informasjon om eleven og holde god kontakt med lærer
 • lese avtalen og følge forpliktelser i denne
 • melde fra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisningen