Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Teater

Teatergruppene jobber med de fleste av teaterets uttrykk - skuespillerteknikker, bevegelser, improvisasjon, scenografi, manus, musikk osv.  

Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal elevene:

  • oppleve glede ved å delta i skapende prosesser sammen med andre
  • utvikle sin egen uttrykksform gjennom aktiv utforsking og utøving med kropp og stemme som uttrykksmidler i samspill med andre
  • utvikle ferdigheter i skuespillerkunst
  • få et positivt forhold til bevegelse og egen kropp
  • gjøre erfaringer med teaterets ulike virkemidler og uttrykksmidler 

Foruten egne prosjekter vil teatergruppene samarbeide med de andre kunstuttrykkene i kulturskolen.

Undervisningen følger skoleåret

UNDERVISNINGSSTED: 
Storgata 24, Speilsalen

TIDSPUNKT: 
4. klasse og eldre tirsdager kl. 15:15 - 17:15 
1. - 3. klasse tirsdager kl. 17:30-19:00