Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hadeland Museumslag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

 

Hadeland Museumslag har som formål å støtte virksomheten ved Hadeland Folkemuseum ved å bidra til å dokumentere og formidle Hadelands kultur og natur. Hadeland Museumslag skal bidra til å bevare Hadeland Folkemuseum som en sentral kulturinstitusjon på Hadeland med et høyt faglig nivå.

Oppgaver
Museumslagets arbeidsoppgaver er av økonomisk, faglig, organisatorisk og praktisk art og utføres i nært samarbeid med Hadeland Folkemuseum og Randsfjordmuseene AS:

  • Økonomisk gjennom å fremskaffe bruksgjenstander/utstyr og pengegaver.
  • Organisatorisk og praktisk gjennom å delta på dugnader, aktivitetsdager og andre arrangement på museet.
  • Faglig ved møtevirksomhet, ekskursjoner og registrering og formidling av kunnskaper.
  • Arbeide med medlemsverving og medlemsfordeler.
  • Være talerør for museet i lokalsamfunnet.

Du kan følge oss på Facebook ved å trykke her

c/o Signe von Streng
Postadresse Wangsvegen 9
Postnummer 3520
Poststed Jevnaker
E-post Send e-post til sis@jevnaker.kommune.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 340
Kontonummer 20203168633
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Signe von Streng Leder 99435723
Se større kart