Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hadeland dialekt- og mållag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:

Hadeland dialekt- og mållag er ein frivillig organisasjon av språk- og kulturinteresserte personar på Hadeland. Vi arbeider for at nynorsk kan ha gode levekår ved sida av bokmål. Vi er opptekne av dialekter, språk, identitet og kultur og ønskjer at kvar og ein vil vere ein kulturberar og føre vidare den immaterielle kulturarven vi har i dialektene våre. Er vi stolte av dialekta vår, vil ho leve vidare etter oss. For dialektene lever bare så lenge mange nok er stolte av identiteten sin og talar dialekta si kvar dag.

Vi har heimeside og FB-side der du kan følgje med på kva vi planlegg framover. 

c/o leiar Reidun R. Sørensen
Postadresse Haugsbakklia 12
Postnummer 2770
Poststed JAREN
E-post Send e-post til reidun@hebb.no
Antall medlemmer 44
Kontonummer 20202205063
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Reidun Ramse Sørensen Leder 922 98 745
Torill Nedberge Klevmark Styremedlem 976 77 107
Vemund Viken Styremedlem 986 38 795
Se større kart