Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Bondelag

Rediger
Hovedkategori:
Næring
Underkategorier:

 

Jevnaker Bondelag er et lokallag under Norges Bondelag. 
Lokallaget er det faglige og sosiale fellesskapet i Bondelaget. Laget skal påvirke kommunens landbruksforvaltning og har uttalerett i den lokale næringspolitikken. Årsmøtet i lokallaget gir enkeltmedlemmet mulighet til å påvirke gjennom å fremme egne saker, valg av styre og utsendinger til fylkesårsmøtet.

Følg Jevnaker Bondelag på Facebook ved å klikke her
Følg Oppland Bondelag på Facebook ved å klikke her
Følg Norges Bondelag på Facebook ved å klikke her

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf, kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet.

Bøndernes Hus:
Storesal, veslesal, kjøkken, garderobe, toaletter og god parkering!
Teater, fest, konferanse, selskap, marked, ball, utstilling, møter, dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær. Trenger du ei stor eller ei lita stue til dine anledninger? Velkommen til oss!
Utleietelefon: 91862686
Eier: Jevnaker Bygdeungdomslag og Jevnaker Bondelag
Følg Bøndernes Hus på Facebook ved å klikke her

c/o Eivind Wårum
Postadresse Veloveien 174
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til e.waarum@hotmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer 200
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Eivind Wårum Leder 997 34 283
Bøndernes Hus Utleieansvarlig 91862686
Se større kart