Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Bygdeungdomslag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Bygdeungdomslag

Jevnaker Bygdeungdomslag er et lokallag av Norges Bygdeungdomslag. Bygdeungdomslaget er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter!

Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon i vekst, med 7140 medlemmer i omlag 100 lokallag i 14 fylker. 

NBUs virkeområde kan deles i tre deler; aktivitet, mening og organisasjonsopplæring. For å nå visjonen om å være "best på levende bygder" bruker NBU flere virkemidler, som blant annet tevling, dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter. NBU driver også en omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda. 

Historie: Jevnaker Bygdeungdomslag ble stiftet 1. juni i 1916 på forsamlingslokalet "Glimt"  på Nesbakken. Navnet på organisajonen var den gang "Jevnaker Frisinnede Ungdomslag", og formålet var "å vekke interessen for ideelt ungdomsliv, og blant annet å hjelpe medlemmer som ble syke". Det var den gang fastsatt at det skulle avholdes 12 medlemsmøter og 4 fester pr år, og medlemsmøtene skulle avholdes i Solbakken, og festene på Glimt. Det ble også satt igang en skuespillkomite, et blandet kor, en underholdningskomite og en festkomite.

I 1935/1936 reiste ungdomslaget Bøndernes Hus sammen med Jevnaker Bondelag på ungdomslagets tomt, og navneendring til "Jevnaker Bondeungdomslag" ble gjort under denne prosessen. Den 24. oktober 1969 ble "Jevnaker Bygdeungdomslag" det formelle navnet på foreningen, og laget hadde på nytt funnet frem til sitt fremtidige formål og virke i og for Jevnaker.

Følg Jevnaker Bygdeungdomslag på Facebook ved å klikke her
Følg Oppland Bygdeungdomslag på Facebook ved å klikke her
Følg Norges Bygdeungdomslag på Facebook ved å klikke her

Bøndernes Hus:
Storesal, veslesal, kjøkken, garderobe, toaletter og god parkering!
Teater, fest, konferanse, selskap, marked, ball, utstilling, møter, dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær. Trenger du ei stor eller ei lita stue til dine anledninger? Velkommen til oss!
Utleietelefon: 91862686
Eier: Jevnaker Bygdeungdomslag og Jevnaker Bondelag
Følg Bøndernes Hus på Facebook ved å klikke her


*Er du ungdom på Jevnaker - er du ungdom på bygda*
Velkommen til Jevnaker Bygdeungdomslag!

c/o Per Ole Bratvold
Postadresse Kanadaveien 109
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til jevnaker.bygdeungdomslag@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer 2030.66.00487
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Per Ole Bratvold Leder 99303882
Bøndernes Hus Utleieansvarlig 91862686
Se større kart