Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Historielag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Lagets formål er å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i Jevnaker, og arbeide aktivt for å ta vare på alt som kan fortelle om bygda og bygdas befolkning gjennom tidene.  

Laget arrangerer jevnlig møter og turer der temaer og reisemål velges ut fra lagets interessefelt.

Møtene holdes i Drengestua på Jevnaker Prestegård, og begynner kl. 1900

Interessert i slektsgranskning? Historielaget har egen slektsgruppe som kan hjelpe deg å komme i gang.

Jevnaker Historielag ble startet 30.august 1971, og hadde ved starten 24 medlemmer. Senere har medlemstallet økt, og har de senere år ligget i overkant av 230. Mange av de som var med fra starten har etter hvert falt fra på grunn av alder, men flere nye er kommet til etter hvert. Likevel er snittalderen i historielaget ganske høy og økende, så yngre medlemmer er spesielt velkomne.

Aktiviteten i laget har i alle år vært høy, og laget har gjennom foredrag, utferder og annen miljøskapende virksomhet forsøkt å skape oppmerksomhet og kunnskap om bygdas historie og kulturtradisjon.

Det har også blitt foretatt registrering av kulturminner og stedsnavn, innsamling av lokalhistorisk materiale, istandsetting og vedlikehold av gamle kulturminner  m.m.

Leie Drengestua:

Historiske Drengestua kan leies til f.eks dåp, konfirmasjon, minnestund m.m. Kontaktpersoner: Gerd Anita Fjeldstad mobil: 976 95 855 eller Paul Velo: 952 48 400

Historielaget ledes av et styre på fem personer.

 

ÅRSPLAN FOR HISTORIELAGET I 2020

Årsberetning for 2018

Protokoll fra årsmøtet 12.03.19

 

Tidligere:

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

Referat fra dagstur Kunstnerdalen

Referat fra Aasjøseter besøkt 7.8

Sommertur 29. juni - 1. juli 2018

Åssjøseter

Referat fra kveldstur til Holoa seter 5. september 2017

Referat fra kveldstur til Onsager Teglverk 12. august 2017

Referat fra sommerturen 1.-2. juli 2017

Referat fra vårturen 12. mai 2017

c/o Gerd Anita Fjeldstad
Postadresse Dølerudvegen 13
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til gerdanita.fjeld@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer Norge
Kontonummer 2030 66 02145
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Gerd Anita Fjeldstad, Leder 97695855
Åse Bredesen Kasserer 92866217
Bjørn Ove Mikkelsen Sekretær 93698465
Rolf Theil Styremedlem / kunngjøringer 95125154
Paul Velo Styremedlem/kontaktpers utleie Drengestua 95248400
Se større kart