Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Historielag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Lagets formål er å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i Jevnaker, og arbeide aktivt for å ta vare på alt som kan fortelle om bygda og bygdas befolkning gjennom tidene.

Laget arrangerer jevnlig møter og turer der temaer og reisemål velges ut fra lagets interessefelt.

Møtene holdes i Drengestua på Jevnaker Prestegård, og begynner kl. 1900

Interessert i slektsgranskning? Historielaget har egen slektsgruppe som kan hjelpe deg å komme i gang.

Jevnaker Historielag ble startet 30.august 1971, og hadde ved starten 24 medlemmer. Senere har medlemstallet økt, og har de senere år ligget i overkant av 215. Mange av de som var med fra starten har etter hvert falt fra på grunn av alder, men flere nye er kommet til etter hvert. Likevel er snittalderen i historielaget ganske høy og økende, så yngre medlemmer er spesielt velkomne.

Aktiviteten i laget har i alle år vært høy, og laget har gjennom foredrag, utferder og annen miljøskapende virksomhet forsøkt å skape oppmerksomhet og kunnskap om bygdas historie og kulturtradisjon.

Det har også blitt foretatt registrering av kulturminner og stedsnavn, innsamling av lokalhistorisk materiale, istandsetting og vedlikehold av gamle kulturminner  m.m.

Historielaget ledes av et styre på fem personer.

ÅRSPLAN FOR HISTORIELAGET I 2018

Referat fra kveldstur til Holoa seter 5. september 2017

Referat fra kveldstur til Onsager Teglverk 12. august 2017

Referat fra sommerturen 1.-2. juli 2017

Referat fra vårturen 12. mai 2017

c/o Åsa Bjertnæs
Postadresse Haravegen 1
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 220
Kontonummer 2030 66 02145
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Gerd Anita Fjeldstad, Leder 97695855
Per Bekkevoll Styremedlem 90895449
Anne Eli Felberg Styremedlem / sekretær 48276766
Åsa Bjertnæs Styremedlem / kasserer 98454051
Bjørn Ove Mikkelsen Styremedlem 93698465
Se større kart