Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lions Club Jevnaker

Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Frivillig

 

Lions Club Jevnaker

Lions er en verdensomspennende, humanitær organisasjon med 1,35 millioner medlemmer i 207 land - menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.  I Norge er vi om lag 11.700 Lions-medlemmer som deler en felles tro på at vi kan gjøre en forskjell gjennom frivillig innsats.

Den lokale Lions-klubben har ca. 30 medlemmer, en ganske normal størrelse i et samfunn som Jevnaker – men vi ønsker klart at flere kommer til.

Medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre og en mulighet for den enkelte til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og vi står sammen om de humanitære verdier og mål som gjelder for ethvert Lions-medlem i ethvert land.

Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten.

Lions Club Jevnaker ble stiftet i desember 1969, og Bjørn Gunnar Berntsen ble klubbens første president.  

Lions har til enhver tid aktiviteter på gang med sikte på å skaffe midler til støtte for lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Medlemmene møtes en gang i måneden til hyggelig samvær og for å foreta avmelding og planlegging av aktiviteter og prosjekter. Et par-tre ganger i året er egenandelen litt høyere enn normalt, og stemningen tilsvarende.

Internasjonalt retter Lions sin oppmerksomhet og sine krefter mot de spesielt svake gruppene, naturlig nok ofte barn og ungdom. Bygging av skoler og boring av brønner i mange afrikanske lokalsamfunn er eksempler på dette. Store prosjekter, dedikert kampen mot blindhet og øyesykdommer er et annet eksempel, fadderbarn et tredje.

Lokalt blir naturlig nok prosjektene av en helt annen karakter. Eksempler kan være «Det er mitt valg», et informasjons- og holdningsprogram mot rusmidler og mobbing som tilbys skolene i kommunen, utkjøring av strøsand om vinteren til spesielle behovsgrupper og mange slags dugnader. Noen av disse kan også gi inntekt som uavkortet går til å støtte prosjekter.

Årlig utdeles Lions pris til en lokal person eller organisasjon som klubben ønsker å gi en anerkjennelse og oppmuntring til videre innsats. Prisen ble opprettet i 1985 og består av et originalt, håndtegnet diplom og en liten pengesum. 

Du finner nettsiden vår ved å trykke her
Du finner nettsiden til Lions Norge ved å trykke her

c/o Jan Erik Larsen
Postadresse Bratvalsveien 23
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 30
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Jan Erik Larsen Leder 93099289
Se større kart