Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Røde Kors

Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Frivillig

Jevnaker Røde Kors ble opprettet 1945 og består av lokalforeningen. 

Lokalforeningen er en viktig del av det lokale Røde Kors, og viktig i innenlandsarbeidet til Norges Røde Kors. Lokalforeningen omfatter hele den lokale Røde Kors-innsatsen og alle lokale ledd hvor spesialavdelingene, utvalg og arbeidsgrupper er de vesentlige deltakerne. Det er gjennom dette arbeidet Røde Kors sin ide blir gjort virkelig.

Spesialavdelingene til Jevnaker Røde Kors dagsdato er besøkstjenesten/omsorg og hjelpekorpset. Og vi håper å få startet RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp) i løpet av 2014.

Postadresse Bakkaveien 1
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til jevnaker-rk@hotmail.com
Antall medlemmer 200
Kontonummer 20306600444
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Ole Rønning Leder 97019977
Se større kart