Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Seniordans

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Dans

Jevnaker Seniordans er ei dansegruppe innenfor Seniordans Norge.

Fra den første lille dansegruppa av seniordans ble startet på Ski i 1994, har utviklingen vært eksplosiv. I dag er ca 12.000 medlemmer fordelt på ca 500  grupper spredt utover hele landet: fra det ytterste øysamfunn til de innerste daler.

Jevnaker Seniordans har danseøvinger onsdager kl. 14:00 - 16:00 i Speilsalen, Storgata 24. (vår- og høstsemester).

Seniordans er et velutviklet lavterskel dansetilbud (tilpasset 55+).

Vårt formål er å:

  • Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.
  • Gjennom virksomheten gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning.
  • Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

Hva er bonusen ved å danse? Friskere, sprekere og gladere eldre som sparer samfunnet for millioner ved utsettelse av sykehjems behov og offentlig omsorg. 

For å lese mer om seniordans, klikk her

 

 

Postadresse Liljeveien 33
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til kjohns-s@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 10
Kontonummer 20301931582
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Paula Sola Leder 61312365
Se større kart