Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker hagelag

Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:

Jevnaker hagelag er et av 14 aktive lokallag i Oppland, direkte medlem av Det norske Hageselskap. Laget ble stiftet i 1985. Hagelaget arrangerer møter, demonstrasjoner, hagevandringer og turer for medlemmene og andre interesserte. Jevnaker hagelag samarbeider med andre lag og foreninger, og særlig med hagelagene i Lunner og Gran. Vi har egen side på Face-book.

Ida Nordahl er også styremedlem .

c/o Evelyn Haugland
Postadresse Strandvegen 14 B
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til evelyn.haugland@fegri.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 33
Kontonummer 2030 66 01807
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Evelyn Haugland Leder 917 01 210
Sabine Mertens Styremedlem 97571889
Gunhild Brekka sektetær 482 22 894
Johan Esperum Kasserer 97566834
Hanne Henriksen nestleder 95815740
Se større kart