Booking av 3D-printer - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune
Plan og samfunn
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Booking av 3D-printer

Har du en modell du trenger å få printet? Eller er du bare nysgjerrig, og ønsker å prøve en 3D-printer?

Pris for 3D-print

Oppstartspris for print: Kr. 20,-

Kostnader for modellen

Ultimaker 2+ kr. 10,- pr. 10 gr.

Ultimaker 2+ gir deg antall gr/ml i sliceren. 

Personer over 18 år kan booke 3D-printeren vår. For selvstendig betjening av 3D-printeren må du være en sertifisert 3D-printer. Enten gjennom kurs hos oss, eller tilsvarende fra et annet bibliotek/institusjon. Ta kontakt for en rask innføring i 3D-printing: guro.skretteberg@jevnaker.kommune.no