Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tilskudd til kulturarbeid

Grunntilskudd og refusjon av kommunale avgifter

Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune. Videre kan det søkes om refusjon av kommunale avgifter (vann/avløp/renovasjon) for kultur- og idrettsbygg (ikke forsamlingshus).

Særskilt søknadsfrist 2020: 01. JUNI 

TIL SØKNADSSKJEMA


Arrangementstilskudd eller underskuddsgaranti

Det kan søkes om tilskudd til kulturarrangementer for innbyggere i alle aldre. Konserter, festivaler, utstillinger, forestillinger, turneringer. Prioriterte målgrupper er barn og unge, funksjonshemmede og minoritetsgrupper. Rusfrie arrangementer prioriteres.

Rusfrie arrangementer: Det kan normalt søkes om inntil 1/3 av samlede kostnader. 

Arrangementer med alkoholservering: Det kan normalt søkes om underskuddsgaranti inntil 1/3 av netto underskudd, begrenset oppad til kr. 10 000,- 

TIL SØKNADSSKJEMA


NYHET: Stimuleringstilskudd

Helt ny tilskuddsordning for innovative prosjekter med formål å styrke Jevnaker kommune som attraktivt bosted, etableringsmål og opplevelsesdestinasjon!

LES MER