Kontakt oss

Ungdomskonsulent Kari Hoel
E-post Kari.Hoel@jevnaker.kommune.no
Tlf. 484 05 218

Ungdomskontakt Maurice Kramer
E-post maurice.kramer@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 14 695 

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ungdomsteamet

Barn og unge i Jevnaker skal ha gode fritidstilbud innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Ungdomsteamet er en del av kommunens kulturtjeneste, og skal være til stede for ungdom, via gode terskelfrie møtepunkter, sosiale arenaer og trygg voksenkontakt. Vi tilbyr aktiviteter og fritidstilbud for ungdom i trygge omgivelser og med god faglig forankring. Ungdom skal gis arenaer som innbyr til, og legger til rette for, sosial mestring og positivt påfyll.

Aktivitetene som tilbys varierer og utvikles i tråd med ungdommens behov. Vi tilbyr for eksempel: 

  • Ungdomskafé tre kvelder i uka (mer info i venstremenyen)
  • UKM (mer informasjon i venstremenyen) 
  • UNG sommer (sommeraktivitet for ungdom)
  • UNG Lunsj: Lunsj og aktiviteter i Jevnakerhallen kafé
  • UNGHadeland
  • Aqua Party
  • Event (regional ungdomskulturfestival)
  • Teknoverkstedet/UNGtek (Makerspace for ungdom)
  • Temakvelder, konserter, ulike arrangementer og prosjekter

Ungdomsteamets har utstrakt kontakt med ungdom, foreldre og kamerater. Samtidig kjenner teamet godt til kommunens hjelpeapparat. Teamet har derfor et godt grunnlag for å fange opp ungdom som er i risiko for å falle utenfor skole/arbeidsliv eller har utfordringer som gjør at de trenger oppfølging for å mestre livet sitt framover.

På grunnlag av kunnskap om ungdommen og kommunens samlede tilbud, støtter Ungdomsteamet ungdommen inn i Ungdomsteamets egne tiltak eller veileder ungdommen til kommunens øvrige hjelpetilbud til ungdom.

Se Ungdom - tjenesteoversikt for flere tjenester til ungdom


Kari Hoel, portrett utendørs
Kari Hoel, ungdomskonsulent, har ansvar for iverksetting og oppfølging av kommunale fritidstiltak. Hun har kontor i Storgata 24, og leder et team av ungdomsarbeidere som skal være ungdommens kontaktpersoner på fritidsarenaen.
Maurice Kramer, portrett utendørs
Maurice Kramer, ungdomskontakt. Har ansvar for Ungdomskaféen, UNG Sommer, UKM, Event og andre aktiviteter og arrangementer. Har kontor i Storgata 24.