Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Prisliste og vilkår

Jevnakerhallen og gymsalene våre er tilgjengelige for utleie til både treninger, kamper og arrangementer. All utleie skjer i henhold til vårt gjeldende utleiereglement.

Last ned utleiereglementet her

PRISLISTEpr. 01.01.2020GymsalerHall
Trening Foreninger fra Jevnaker, pr. time 0,- 0,-
  Foreninger utenfor Jevnaker, pr. time 175,- 350,-
  Næringsdrivende, pr. time 250,- 500,-
  Uformelle sammenslutninger, pr. time 100,- 200,-
Kamp Foreninger fra Jevnaker,  pr. time 100,- 200,-
  Foreninger utenfor Jevnaker, pr. time 250,- 500,-
Arrangement Foreninger fra Jevnaker pr. dag 500,- 1 000,-
  Foreninger fra Jevnaker pr. helg 1 500,- 3 000,-

Foreninger utenfor Jevnaker pr. dag 1 000,- 2 500,-
  Foreninger utenfor Jevnaker pr. helg 2 500,- 7 000,-
Gebyrer Manglende avfallshåndtering 3 000,- 3 000,-
  Manglende rydding 3 000,- 3 000,-
  Manglende renhold 6 000,- 6 000,-
Depositum Faktureres ved kontraktsinngåelse 12 000,- 12 000,-

Privat utleie for selskaper prissettes fra og med 01.01.20 til kr. 1000 per leieforhold (1 dag). Kostnader til renhold kommer i tillegg. Jr. vedtak i kommunestyret sak 141/19.