Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Energi- og klimaplan for Jevnaker 2018-2022

Forslag til Energi- og klimaplan for Jevnaker 2018-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å øke fokus på energi og klima i kommunen.  I tillegg til grunnleggende fakta beskrives handlingsrommet innenfor kommunens ulike roller og i kapittel 3 presenteres planens hovedmål og strategier for at alle som bor og arbeider i Jevnaker kommune skal kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser og fossilt energibruk. 

Høringsfristen er 1. august 2018.

Høringsbrev 

Energi- og klimaplan 2018-2022

Samlet saksframlegg fra kommunestyrets behandling

Spørsmål knyttet til planen kan rettes til: Ingeniør/miljøansvarlig Ylva Swärd, e-post ylva.sward@jevnaker.kommune.no 

Eventuelle innspill/merknader til planen sendes Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker eller postmottak@jevnaker.kommune.no